Spinning Glodival...

Đội ngũ Glodival


Nguyễn Hoàng Duy CEO, Founder
Nguyễn Hoàng Duy
Nguyễn Ngọc Vinh Trưởng phòng System
Nguyễn Ngọc Vinh
Bùi Thị Kim Mãi Trưởng phòng Tour
Bùi Thị Kim Mãi
Phạm Thị Ngọc Điệp Phòng Nhân sự
Phạm Thị Ngọc Điệp
Lưu Ngọc Trâm Trưởng phòng kinh doanh
Lưu Ngọc Trâm
Lê Ngọc Quý Trưởng phòng IT
Lê Ngọc Quý
Trần Như Khôi Nguyên Chuyên viên IT
Trần Như Khôi Nguyên
Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên IT
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Bá Thông Chuyên viên IT
Nguyễn Bá Thông
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên IT
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng phòng Marketing
Nguyễn Trọng Nghĩa